Er kan gezegd worden dat er bij Lauwersoog veel aan zeetrek te zien valt. Ook al blijven de aantallen van de echte zeevogels achter bij de Hollandse kust, is er toch veel beweging en met wat geluk kunnen alle soorten die langs de Hollandse kust worden gezien ook in de Waddenzee worden gezien.