Als we de waarnemingen in De Grauwe Gors bekijken, komen we steeds minder vaak de Steenuil Athene noctua tegen. Het gaat niet goed met ze! Een recente waarneming werd als volgt vermeld: “Steenuil aanwezig op rommelig boerenerf te Lageland.” Zowel Steenuilen als rommelige boerenerven worden schaars.