Bereidt u zich voor. Dit wordt een boos stukje. Het gaat over KVI. Dit is geen nieuwe methode van plezierloze voortplanting, maar een bij vogelaars bekend opspuitterreintje tussen het Van Starkenborghkanaal en het Kernfysisch Versneller Instituut van de RUG. Voor stadjers is KVI een ideaal plekje om ’even te kijken offur nog wat zit’. Het biedt drassigheid en ruigte in een zee van biljardlakengroen en is dus aantrekkelijk voor vele soorten vogels die niet houden van vercultiveerde stukken land. Patrijs en Bruine Kiekendief broeden er, Paapje, Beflijster en Tapuit trekken er door en een paartje Krakeenden houdt zich er al jaren wat onduidelijk op. Het terreintje staat bij mij nummer 1 op de lijst van ’plekken waar ik een Roodkeelpieper ga zien’.