Gasboringen in de Waddenzee zijn al enige tijd een onderwerp van felle discussies. In figuur 1 staan de locaties van deze proefboringen: zes ìn de Waddenzee en zes in de onmiddellijke omgeving ervan. Door een gerechtelijke uitspraak zijn de voorbereidingen voor de proefboringen in de Noordzee voorlopig stopgezet. Dit was net op tijd, want de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) had eind mei willen beginnen met de eerste proefboring boven Engelsmanplaat.