Welke natuurliefhebber droomt er niet van? Een poosje door mogen brengen op Rottumeroog of Rottumerplaat. Elk jaar zijn er een aantal mensen die zich gelukkig mogen prijzen. Deze mensen treden van eind april tot en met eind augustus bij Staatsbosbeheer in dienst als bewaker van deze twee Groninger waddeneilanden die in de tijd van Jac. P. Thijsse nog gewoon Rottum werden genoemd. Het bewakingsteam van Rottumeroog bestond in 1995 uit Eduard Koopman en Koen van Dijken. Op Rottumerplaat werd een oogje in het zeil gehouden door Giny Kasemir en Date Lutterop. Beide teams moesten zich naast de bewaking bezig houden met het volgen van de (broed)vogelbevolking. In de rapporten Verslag bewaking Rottumerplaat 1995 en Verslag bewaking Rottumeroog 1995 worden de broedvogels, HVP-tellingen en doortrekkende vogels op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Ook geconstateerde onrechtmatigheden als verstoring door te laag overvliegende vliegtuigen en zich niet aan de regels houdende pleziervaarders staan vermeld.