Het Hasbruch staat vaak in de belangstelling van allerhande natuurliefhebbers, botanici, vogelaars, bosbouwers, natuurbeheerders. Dat komt doordat hier restanten te vinden zijn van Europees laaglandoerbos, gelegen in een overigens ook zeer (vogel-)soortenrijke boswachterij van 670 ha, voornamelijk Eiken-Haagbeukenbos. Er bevinden zich enkele eeuwoude eiken, waaronder de oudste, de Fredericke-eiche, van ongeveer 1500 jaar. Ook Avifauna gaat er regelmatig op excursie.