Iedereen in Groningen kent de Lauwersmeer, het belangrijkste vogelgebied in de provincie. Vooral in de trektijd is het bijna het Mekka van het Noorden. Behalve trekvogels herbergt het gebied ook veel waardevolle broedvogels. In 1985 is een mooi overzicht gegeven van de broedvogelbevolking van het gebied (Altenberg et al). Helaas is dit alweer ruim tien jaar geleden en er is in die tijd veel veranderd. Omdat maar een beperkt deel van het gebied vrij toegankelijk is, is deze rijkdom aan broedvogels niet voor iedereen waar te nemen. Ik verkeerde in 1995 in de gelukkige omstandigheid in opdracht van Staatsbosbeheer en de Stichting Natuurschool een aantal delen van de Lauwersmeer te inventariseren op broedvogels. In dit artikel zal een overzicht gegeven worden van de broedvogels in 1995 van de Schildhoek en de Sennerplaat, voor zover onderzocht. Tevens worden deze gegevens vergeleken met die van voorgaande inventarisaties in deze gebieden. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de kolonievogels van de Lauwersmeer tot en met 1995. Tenslotte wordt er nog een kort overzicht gegeven van de zeldzame en schaarse broedvogels van de Lauwersmeer in 1995, voor zover onderzocht.