Zeevogels zijn nogal zeldzaam in de provincie. Als er wat vliegt, dan is het vaak bij harde noordwestelijke wind in het najaar. Algemenere soorten als jagers en Jan-van-genten kun je dan met enige regelmaat nog wel waarnemen, maar pijlstormvogels zijn in onze contreien zeer zeldzaam; van de Noordse Pijlstormvogel zijn voor Groningen negen gevallen bekend, de Grauwe Pijlstormvogel is slechts twee keer vastgesteld en officieel zijn er geen gevallen van andere soorten pijlstormvogels. De waarneming van een nieuwe pijlstormvogelsoort voor de provincie op een zomerse dag eind juli is in alle opzichten bijzonder.