In 1995 werd voor het elfde achtereenvolgende jaar het aantal broedparen Oeverzwaluwen in onze provincie geïnventariseerd. Een goed moment om terug te kijken, en om een blik in de toekomst te werpen. Het aantal broedparen is dit broedseizoen weer flink gestegen. Was het in 1994 ten opzichte van 1993 toegenomen met 22%, in 1995 heeft deze positieve trend zich voortgezet met een toename van 27% (484 paar). Landelijk steeg het aantal bewoonde nesten van 11.650 tot 13.550 (maximaal 25.000 in 1963), een stijging van 16%. Voor meer informatie over seizoen 1995 wordt verwezen naar tabel 3 en bijzonderheden per kolonie.