Voor veel soorten watervogels is ons land een belangrijk gebied om er te pleisteren tijdens de trek of er te overwinteren. Ontwikkelingen in Nederland die gunstig of ongunstig voor watervogels zijn kunnen hun weerslag hebben op populaties uit een groot gebied, in sommige gevallen zelfs op de wereldpopulatie van een soort. Ons land heeft daarmee een internationale verantwoordelijkheid voor deze vogels. Het is dan ook belangrijk ook om de aantallen van deze soorten te tellen. De zogenaamde midwintertelling die altijd halverwege januari wordt georganiseerd valt samen met tellingen in tientallen andere landen. Het doel van deze internationale telling is het verkrijgen van inzicht in aantallen, verspreiding en aantalsverloop van alle soorten watervogels. Een andere belangrijke telling is die van ganzen en zwanen die verschillende malen in het winterseizoen plaats vindt: telling van Grauwe Ganzen in september, van oktober tot en met maart de telling van alle soorten ganzen en zwanen en in mei de Rotganzentelling. De tellingen in september (Grauwe Gans), januari (alle soorten), maart (Brandgans) en mei (Rotgans) worden ook in internationaal verband georganiseerd.