Van de Wiel Transport BV te Drachten breng vogelbescherming in de praktijk. Bij graafwerkzaamhedenin het zanddepot Frieschepalen liet het bedrijf dit voorjaar een zandwand met een kolonie Oeverzwaluwen intakt. Daardoor konden 500 jongen van deze bedreigde vogelsoort ongestoord uitvliegen. Oeverzwaluwen zijn merkwaardige vogels. Ze maken een hol in een steilwand van zand of klei. In meigraven ze gedurende een dag of vier 15 cm per dag en leggen gemiddeld vijf eitjes in een nestje 65 cm diep in de wand.