De jaarlijks door de Stichting Het Vogeljaar gehouden traditionele vogelfotowedstrijd is ook voor 1996 weer uitgeschreven. De wedstrijd geeft jaarlijks een indruk van de resultaten van het werk van de beste Nederlandse en Belgische vogelfotografen. In 1996 kunnen nu echter ook fotografen met de wedstrijd meedoen die geen abonnee van Het Vogeljaar zijn. Deze ontvangen, indien zij dat wensen, het nummer van Het Vogeljaar waarin de foto’s van de winnaars en het juryrapport worden gepubliceerd.