Met tien personen in drie auto’s vertrokken we met redelijk weer richting Afsluitdijk. De eerste stopplaats was Kornwerderzand en vanaf daar zakten we langs de kust naar beneden: eerst naar het zuiden, daarna richting oost. Achtereenvolgens werden de schuilhutten bij Piaam (“de Ral”), Molkwerum en de Mokkebank (“de Mok”) bezocht. Tussen Piaam en Molkwerum werd de Workumerwaard aangedaan en tot slot de Steile Bank. Het idee was op deze manier minimaal last van tegenlicht te hebben. Inderdaad was dit gedurende het latere deel van de excursie het geval, maar meer omdat het tegen die tijd plensde van de regen!