Vanaf 1987 wordt de provincie Groningen jaarlijks uitgekamd voor broedende Kluten, plevieren, meeuwen en sterns. Deze inventarisaties worden gecoördineerd door de Werkgroep Koloniebroedvogels en passen binnen het kader van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB, voorheen Bijzondere Soorten Project broedvogels) van SOVON. In het kustgebied wordt bovendien aangesloten bij het gemeenschappelijke meetnet van kustbroedvogels in de internationale Waddenzee dat wordt uitgevoerd onder vlag van het Waddensecretariaat (CWSS) in Wilhelmshaven. In 1995 draaide het project z’n negende jaar. Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten.