Groenlingen die buiten het broedseizoen in Leek worden aangetroffen komen voor een deel uit Scandinavië en zijn voor een deel plaatselijke broedvogels. In elk geval een deel van de plaatselijke broedvogels blijft de gehele winter in de omgeving van Leek. In het voorjaar is er sprake van toevloed van vogels die elders hebben overwinterd. Onduidelijk is of dit plaatselijke broedvogels zijn of doortrekkers op weg naar Scandinavië. Het gewichtsverloop in februari/april zou hiervoor een aanwijzing kunnen zijn hoewel er ook andere verklaringen mogelijk zijn.