In het weekend van 28 en 29 september 1996 vond de European Birdwatch plaats. Deze internationale vogelkijkmanifestatie van BirdLife had als doel in heel Europa aandacht te schenken aan een betere bescherming van vogels en hun leefgebieden. In Nederland was de organisatie in handen van Vogelbescherming Nederland. Opzet was dat vogelwerkgroepen in een belangrijke vogelbiotoop vogels gingen tellen. In Groningen deden vijf vogelwerkgroepen mee. Hieronder een kort verslag met enige resultaten.