Ook in 1997 organiseert Avifauna Groningen weer een Big Day: alle leden plus introducé(e)s kunnen hierop inschrijven. Het doel van deze Big Day is om zoveel mogelijk soorten vogels te zien, of te horen, tussen 0:00 en 20:00 uur zaterdag 10 mei 1997. Alle waarnemingen dienen binnen de grenzen van de provincie Groningen te worden gedaan en mogen beslist niet leiden tot verstoring: dus bijvoorbeeld niet fanatiek zoeken naar nesten.