In december 1996 is in Groningen een kleurringproject aan Kokmeeuwen gestart. Gelijktijdig worden Kokmeeuwen gekleurringd in Arnhem, Deventer, Utrecht, Hilversum en Kampen. In iedere stad zullen 25 Kokmeeuwen per winter gekleurringd worden. Het kleurringonderzoek richt zich op Kokmeeuwen die in de Nederlandse steden overwinteren. De Kokmeeuw is over het algemeen zeer plaatstrouw aan zijn overwinteringsgebied. Door middel van waarnemingen van gekleurringde individuen is de plaatstrouwheid beter in kaart te brengen. Ook zijn waarnemingen te verwachten uit de broedgebieden die zich met name in de verschillende landen rond de Oostzee bevinden.