Avifauna Groningen voert al jarenlang hoogwatertellingen uit langs de Groninger noordkust. Deze tellingen laten keer op keer zien dat de kwelders langs de noordkust tot één van de belangrijkste vogelgebieden van de provincie Groningen behoren. In theorie zijn de buitendijkse gebieden goed beschermd. Zo vallen ze in zijn geheel onder de Natuurbeschermingswet. Daarnaast zijn de kwelders aangewezen als Speciale Beschermingszone volgens de Europese Unie Vogelrichtlijn en als Wetland onder de Ramsar Conventie (als onderdeel van de gehele Waddenzee).