In de loop van 1995 ontstond er tussen de besturen van Avifauna Groningen en het Groninger Landschap een discussie over het beheer van enkele gebieden van het Groninger Landschap. De meeste besturen zouden een gezamenlijke vergadering beleggen om het uit te praten, maar deze gelukkig niet. Zij bedachten een gezamenlijke busexcursie voor leden en medewerkers. Doel was een nadere kennismaking en het ontstaan van wederzijds begrip.

De Grauwe Gors

CC BY-NC 3.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Avifauna Groningen

Kees van Scharenburg. (1997). Op bezoek bij de buren. Verslag van de gezamenlijke excursie van de Vereniging Avifauna Groningen en de Stichting Het Groninger Landschap op 31 augustus 1996. De Grauwe Gors, 24(4), 135–136.