Sinds 1979 zijn er in Westerwolde veel gegevens over het voorkomen van de Geelgors verzameld. Reden om de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding eens nader onder de loep te nemen.