Gedurende het broedseizoen van 1996 werden in twee gebieden in Westerwolde territoria van de Grauwe Klauwier vastgesteld. Dit was de reden om ook andere gebieden in Westerwolde te bezoeken waar deze soort de afgelopen jaren gezien is. Boekema et al. (1983) meldt geen zekere broedgevallen voor de jaren 70. Ook in de periode van het onderzoek voor de Vogelatlas van Groningen (Van den Brink et al. 1992) is geen melding gemaakt van broedgevallen van deze soort. Pas na 1985 werden broedgevallen geconstateerd. In 1996 zijn drie zekere broedgevallen vastgesteld. Ten behoeve van het nestkaartenproject en onderzoek elders in het land is van enkele paren het nest gezocht. Deze bijdrage bestaat uit de eerste beschrijving van broedgevallen in Groningen.