Op 5 februari 1997 hebben zes Groninger vogelaars besloten een provinciale (zeldzaamheden-)comnüssie op te richten: de Commissie Groninger Avifauna (CGA). Deze bestaat voorlopig uit Theo Bakker, Leo Boon, Bert de Bruin, Sybrand de Bruin, Koen van Dijken en Eric Koops. De CGA zal zich vanaf 1 januari 1997 bezighouden met de Groninger soortenlijst. Tot nu toe heeft niemand zich beziggehouden met het kwalitatieve aspect van de Groningse lijst. De CGA wil een goed inzicht krijgen in het voorkomen van zeldzame (onder-)soorten in de provincie Groningen.