In het kader van een onderzoek, uitgevoerd onder auspiciën van de Dierenbescherming, willen wij graag informatie over vogels die zich tegen ramen (vensterglas) of plexiglas geluidswallen van langs autowegen hebben doodgevlogen. Wij zijn geïnteresseerd in de volgende gegevens: plaats en datum (evt. tijd) van de vondst, soort ( leeftijd indien mogelijk vermelden). Betreft het doodvliegen tegen een vensterglas, dan graag vermelden: type gebouw (flat, rijtjeshuis, vrijstaand), omgeving (open land, centrum, rand bebouwde kom), spiegelend of normaal glas, of er tegenover het raam waar de vogel tegenaan is gevlogen een ander raam zit, en andere – naar het oordeel van de vinder – vermeldenswaardige gegevens.