In de Grauwe Gors van juli 1996 werd aandacht gevraagd voor de op de Rode Lijst geplaatste Steenuil. De stand van zaken, voorjaar 1997