Twintig merendeels leden van Avifauna stonden met snelle fietsen klaar naast de kerk in Adorp in de voorjaarszon bij 10C° en zwakke oostenwind. Het werd een rustig tochtje met een zevental haltes in het weidelandschap tussen Adorp en het Van Starkenborghkanaal, waarbij Ben ons op boeiende wijze inzicht gaf in het ontstaan en de cultuurhistorie van dit deel van het “Reitdiepdal”. Eerst fietsten we door de Zuiderstraat in Adorp, de oorspronkelijke weg naar het noorden uit de ’stad‘, op de oeverwal van de Hunze gelegen, naar de westzijde van het dorp. Nu stroomt het Selwerderdiepje in het oorspronkelijk 50 meter brede stroomdal van de Hunze. Zo’n 2500 jaar geleden was Adorp een belangrijke havenplaats in een uitgestrekt kwelderlandschap, waar de bewoners op wierden leefden, op de oeverwallen van de Hunze en de Drentsche Aa. De wierden zijn opgebouwd uit kwelderzoden, hetgeen mooi te zien is in de deels afgegraven wierde van Wierum. Het grondgebruik van toen is hetzelfde als het huidige, namelijk veeteelt. En aan de structuur van het land is weinig veranderd, afgezien van de moderne infrastructuur als spoorlijn, het Van Starkenborghkanaal, de Eemsweg, hoogspanningsmasten, stadsuitbreiding! De huidige bewoning is ook nog steeds op de plaatsen waar de mensen zich oorspronkelijk vestigden.