In de jaren 70 waren de aantallen Aalscholvers in Noord-Nederland laag (Boekema et al. 1983, van Dijk & van Oss 1982). De afgelopen vijftien jaar is het aantal in noordwest-Europa broedende Aalscholvers sterk gestegen (van Eerden & Gregersen 1995). Ook het aantal in Nederland overwinterende Aalscholvers zit in de lift (Beintema et al. 1993). Hierbij bleef noord-Nederland niet achter. Venema (1991) heeft een sterke toename van het aantal Aalscholvers in Drenthe beschreven. Hij heeft gebruik gemaakt van losse waarnemingen. Het is echter onbekend hoeveel Aalscholvers jaarlijks in Groningen en Drenthe verblijven. Om dit te onderzoeken zijn in 1992 op de slaapplaatsen in deze provincies tellingen uitgevoerd.