Tot ver in de jaren 80 was de Bruine Kiekendief voornamelijk in natuurgebieden te vinden. In de provincie Groningen was dit niet anders. Met het verder toenemen van het aantal broedparen raakten gebieden als de Lauwersmeer, de grote meren en de rietvelden van de Dollard vol. Daar komt bij dat het grootste bolwerk, de Lauwersmeer, door een nieuwe predator werd bevolkt. Mede door toedoen van de vos, is het aantal broedparen in dit gebied snel afgenomen (Dijkstra et al. 1995). Vanaf de jaren 80 nam het aantal broedparen in het agrarische cultuurlandschap sterk toe. Tegenwoordig broedt zeker de helft van het aantal Bruine Kiekendieven in Groningen in de akkerbouwgebieden van het Hogeland, het Oldambt en de veenkoloniën.