Het Hoeksmeer en Ekenstein zijn twee natuurontwikkelingsgebieden, die vlak bij elkaar liggen. Beide gebieden maken deel uit van een natte infrastructuur, die loopt van het noordoosten naar het zuiden van de provincie. Met Ekenstein wordt hier niet gedoeld op het bos, maar op de graslanden ten noorden en ten westen hiervan. Het gebied ligt pal aan de drukke weg Groningen-Appingedam. Ekenstein is in bezit van Staatsbosbeheer en is 60 hectare groot. De kern van het gebied bestaat uit vochtige graslanden. Verder is het rijk aan sloten met soms veel riet, bezit het een mooie vruchtbomensingel en een jong bosje.