In het verleden is er weinig aan Boomvalken gedaan in Groningen. Tot en met 1995 werden enkele nesten gevonden en zijn in slechts vier gevallen jongen geringd. Over verspreiding, bestand en aantalsverloop is dan ook weinig bekend. In 1996 is deze lacune door het werk van enkele Avifauna-leden gedeeltelijk gevuld.