Welke vogelsoorten overwinteren in Drenthe, waar zitten ze precies en in welke aantallen? Vragen als deze zijn voor de Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) al sinds 1975 de drijfveer achter het organiseren van wintertellingen in Drenthe. Wie meent dat na al die jaren van tellen alle vragen wel beantwoord zijn heeft het mis. Vergeleken met 1975 is de kennis over de aantallen en verspreiding van wintervogels in Drenthe natuurlijk enorm toegenomen. Maar de vogelwereld blijkt ook voortdurend te veranderen. De Bonte Kraai bijvoorbeeld werd aanvankelijk vrijwel overal in de provincie gezien maar wordt merkbaar schaarser. De Aalscholver daarentegen is een ’s winters steeds vaker geziene gast. En waar overwinteren tegenwoordig Veldleeuweriken, Grote Lijsters en Putters in Drenthe? Voor de WAD is er dus alle reden om wintertellingen te blijven organiseren.