Als U dit verhaal leest zijn de meeste weidevogels al lang weer terug op onze graslanden, de broedplaatsen zijn weer opgezocht, er wordt weer volop gebaltst en het eerste kievitsei is allang weer gevonden. Bij het beheer van natuurgebieden is het volgen van ontwikkelingen in de biotische en abiotische omstandigheden van terreinen van groot belang. Bij het Staatsbosbeheer wordt een veelheid aan gegevens verzameld. Zo wordt er geregeld bekeken hoe de plantenwereld er voorstaat, in sommige gebieden wordt de waterstand gemeten en zo worden ook de weidevogels gekarteerd.