Kort geleden verschenen bij Uitgeverij R&B de titels Zangvogels en Trekvogels (zie bespreking in De Grauwe Gors 25/1). Nu ligt het deel Roofvogels in de winkel, in dezelfde reeks, met hetzelfde aantal pagina’s en in dezelfde opmaak, wederom van de hand van avifaunalid Henk van den Brink. Ook het deel Roofvogels is geschreven voor de geïnteresseerde leek. De tekst gaat kort in op allerlei aspecten die van specifiek belang zijn voor het leven en sterven van een roofvogel: bouw, prooien, jacht, biotoop, broeden, trek, overwintering en relatie met de grootse vijand, de mens. De gegeven informatie is wederom accuraat, goed gekozen en heel leesbaar, ook al is Henks pen soms niet de allervlotste.