Op 2 mei vertrokken 21 deelnemers in alle vroegte voor de Avifauna Helgoland Excursie 1997. Na het succes van 1993, met de legendarische waarneming van de Haakbek, waren de verwachtingen hooggespannen. Zouden we ook nu weer zoveel bijzondere waarnemingen kunnen doen, en zouden we het aantal van de vorige keer misschien zelfs kunnen overtreffen? Door het afvallen van enkele gerenommeerde waarnemers rustte de verantwoordelijkheid voor het welslagen van deze missie bijna geheel op de schouders van Alco. Hij had zich echter verzekerd van de hulp van Jan Buter, die speciaal voor deze gelegenheid een computerprogramma had geschreven. Gewapend met een zakcomputer zou hij de ontwikkelingen van minuut tot minuut volgen en ons op elk gewenst moment van actuele informatie kunnen voorzien. Succes leek daardoor al bijna verzekerd.