In het kader van een langlopende studie naar overwinterende Kokmeeuwen in Nederland is in de winter van 1996/97 gestart met een kleurringproject. Hiertoe zijn in zes steden Kokmeeuwen gekleurringd. Het doel van het project is om een beeld te krijgen van de plaatstrouw van in Nederlandse steden overwinterende Kokmeeuwen. In dit artikel zullen de eerste resultaten worden gepresenteerd.