Sinds enkele jaren verricht ik in Groningen maar ook daarbuiten regelmatig inventarisaties volgens de BMP-methode. Omdat deze vaak plaatsvinden in natte gebieden moet je als waarnemer natuurlijk alert zijn op ’s nachts actieve soorten zoals Watertal, Porseleinhoen, e.d.