December 1996 was een goede maand voor zeldzaamheden in de provincie Groningen, in totaal werden maar liefst drie nieuwe provinciesoorten ontdekt. De maand begon met de Izabelklauwier bij Lauwersoog en eindigde met de Middelste Bonte Specht bij Ter Apel. Niet nieuw maar ook erg leuk waren de twee Grote Piepers die op de rand van 1997 konden worden bewonderd in de sneeuw op de Eemshavendijk. De derde nieuwe provinciesoort van de maand was echter van een familie waarvan er in Groningen bijna nooit eerder zeldzame leden waren vastgesteld. Te meer daar het voor heel Nederland pas om de zesde waarneming (en de eerste in december) van de Woeslijntapuit ging kan het met recht een opmerkelijke ontdekking worden genoemd.