Spotvogel is bezig met zijn proefschrift. In deze Grauwe Gors (Miliaria calandra) een voorpublikatie van de pikantste stellingen. 1. Bij excursies georganiseerd door Avifauna Groningen dient het tempo te worden bepaald door dat van de langzaamste deelnemer. 2. Er moet, met onmiddellijke ingang, een wereldwijd verbod worden ingesteld op het publiceren van boeken over de Kerkuil (Tyto alba). 3. In tegenstelling tot het bijschrift toont de foto op p. 5 van het blad ’VOGELS 1997-5’ (uitgegeven door Vogelbescherming Nederland) geen Kraagtrap (Chlamydotis undulata), maar een jong mannetje Grote Trap (Otis tarda). 4. Het zou zelfs nu, 15 jaar na publikatie, nog de moeite lonen om de literatuurlijst op pp. 371-376 van Boekema, E.J., P.Glas en J.B.Hulscher DE VOGELS VAN DE PROVINCIE GRONINGEN, te onderwerpen aan een grondige herziening. 5. Het is niet goed te praten dat de Waddenvereniging harde actie om de Waddenzee te beschermen, lijkt over te laten aan andere natuurbeschermingsorganisaties. 6. Gezien het ledental van de vereniging Avifauna Groningen zou het gemiddelde aantal teams dat deelneemt aan de jaarlijkse openbaar-vervoer Big Day veel hoger moeten liggen dan 5. 7. Vogelbescherming Nederland dient haar optimistische bericht in ’VOGELS 1997-5’ p. 7 over het aantal van 120 ’wilde’ Californische Condors (Gymnogyps californianus) te rectificeren. Gegevens van de Amerikaanse Fish and Wildlife Service spreken over 121 condors op de hele wereld, waarvan 104 in gevangenschap (< http://www.rl.fws.gov/news/9656nr.htm>). 8. Om de kwaliteit van de hut bij het Jaap Deensgat (Lauwersmeer) te omschrijven is een kort rijmwoordje voldoende. 9. De redactie van het blad ’VOGELS’, uitgegeven door Vogelbescherming Nederland, zou er goed aan doen haar gelederen te versterken met een eindredacteur die in staat is ornithologische berichten te zuiveren van onzin.