Het beloofde zondag 21 september een mooie dag te worden op Schiermonnikoog. Met bijna windstil weer en lichte bewolking gingen we op pad. De groep bestond uit 15 personen en werd geleid door een zeer enthousiaste Klaas. Het eerste uur werd grotendeels op de pier doorgebracht. Het opkomende water dreef vele soorten steltlopers en eenden richting dijk. Voor de beginnende vogelaar waren de omstandigheden ideaal. Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Tureluur en kleinere strandlopers als Bontbekplevier, Steenloper, Krombekstrandloper en Bonte Strandloper lieten zich geduldig bekijken. Goed en wel bij de dijk aangekomen werd richting gekozen voor de kwelders. Op de dijk beleefde de excursie haar hoogtepunt. Eerst begon zich een “wolk” Buizerden te vormen boven het eiland, die uitgroeide tot 20 exemplaren. Kort daarna dook er een vogel in een maisveld met een verdachte zwart-witte tekening.