Het bedroevend lage aantal van 18 personen (inclusief een aantal vertegenwoordigers van Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten) hadden zich op woensdag 29 oktober verzameld in het Natuurmuseum te Groningen om de lezing aan te horen van Peter Esselink met de titel “Van landaanwinning naar natuurbeheer”. De lezing gaf een overzicht van de resultaten van een onderzoek naar de vasteland-kwelders in het Waddengebied, waarbij de Groningse Dollardkwelders als model dienden. Het kustgebied langs de Waddenzee is een tamelijk bijzonder gebied, omdat hier sprake is van een zeer lange continue menselijke bewoning in relatief hoge dichtheden. De vele terpen en wierden getuigen mede van deze oude bewoningsgeschiedenis. Het gehele gebied kenmerkt zich dan ook door een grote menselijke invloed. Dit betekent dat een referentiegebied voor natuurbeheer ontbreekt.