In navolging van de steenuilenwerkgroep heeft ook het grauwe kiekendievenwerk kunnen profiteren van een subsidie van de Stichting DOEN te Amsterdam. Dit voorjaar is een bedrag van ƒ3OOO toegekend en op rekening van de penningmeester geschreven. De subsidie van DOEN is voornamelijk gebruikt om onze activiteiten in de provincie Flevoland te financieren. Het beschermingswerk in NO-Groningen wordt zoals te doen gebruikelijk gesubsidieerd door de provincie Groningen en Vogelbescherming Nederland. Een viertal Avifaunaleden heeft actief velden beschermingswerk uitgevoerd in de Flevopolders. Eén nest was nimmer gevonden zonder de grote “veldinspanning” die daar door de Groningers is geleverd. Van groot belang was, dat we hebben kunnen samenwerken met een aantal gemotiveerde vogelaars in deze provincie en dat we er van overtuigd zijn geraakt dat een goed beschermingsnetwerk ook in Flevoland mogelijk moet zijn. Ook is kennis gemaakt met een aantal boeren en personeel van de drogerij.