Avifauna komt steeds meer in aanraking met beleid en beheer van het landelijk gebied. Zo hebben we bijvoorbeeld twee maal per jaar regulier bestuurlijk overleg met gedeputeerde Van Dijk. Als organisatie hebben we zo langzamerhand veel kennis opgebouwd en op diverse terreinen bieden zich kansen aan om mee te denken, ideeën te ontwikkelen en invloed uit te oefenen op beleid dat te maken heeft met vogels en natuur in de provincie. Hiervoor is het nodig een goede visie te hebben. Hiermee kunnen initiatieven worden ontplooid, of initiatieven van anderen worden ondersteund. Al in 1990 hebben we zo’n visie uitgebracht. Omdat deze visie inmiddels bijna 8 jaar oud is en er veel nieuwe ontwikkelingen optreden waar de visie geen antwoord op geeft, moet deze visie nodig worden geactualiseerd. We willen een groepje formeren die hier voorstellen voor gaat ontwikkelen. Wie wil hieraan meedoen?