Sedert 1 januari 1993 is Ben Koks DC voor SOVON in Groningen geweest. Ben heeft te kennen gegeven om met ingang van 1 januari 1999 zijn DC-werkzaamheden te willen beëindigen. Het bestuur heeft veel waardering voor alle werkzaamheden die hij hiervoor heeft verzet. We zijn dus op zoek naar een nieuwe DC voor Groningen, liefst iemand die het telwerk aan den lijve heeft ondervonden. De belangrijkste taak is de provinciale coördinatie van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) (niet het Atlasproject). Twee onderdelen worden onderscheiden: het LSB Kolonievogels (bijvoorbeeld Roek, Blauwe Reiger en Kokmeeuw) en het LSB Zeldzame soorten (bijvoorbeeld Velduil en IJsvogel). Dankzij Ben is er een uitgebreid netwerk opgezet van tellers die ieder jaar hun gebiedje of kolonie tellen.