Op de startavond van 19 februari j.l. heeft iedereen alles kunnen horen en zien over het Nieuwe Atlasproject Broedvogels van SOVON dat dit voorjaar van start gaat. Wie interesse heeft, maar zich nog niet heeft opgegeven, kan dit nog steeds doen. Een telefoontje naar SOVON (Jan-Willem Vergeer) of naar de Atlas-DC (die bij het ter perse gaan van deze Gors nog niet bekend was) is voldoende. U ontvangt dan informatie, waaronder de handleiding, en u kunt uw voorkeur uitspreken voor een te onderzoeken atlasblok. Het Atlasproject biedt nieuwe, maar ook gevorderde waarnemers de gelegenheid om betrokken te worden bij het werk van SOVON. Doen hoor, want er is nog veel hulp nodig!