Dat een sterk bedreigde soort als de Grauwe Klauwier juist de afgelopen decennia in Groningen als broedvogel is verschenen is opmerkelijk (Boekema et al. 1983) namen aan dat de Grauwe Klauwier Groningen alleen als doortrekker aandeed. Pas na 1985 zijn broedgevallen van de soort vastgesteld (van den Brink et al. 1992). Voor 1996 zijn enkele zekere broedgevallen beschreven (Luijten 1997). Dat Grauwe Klauwieren elk jaar in Groningen tot broeden komen is nog niet algemeen bekend (de Bruin & de Bruin 1997). Dit artikel geeft een overzicht van de vastgestelde territoria in Westerwolde in 1997.