Over Knobbelzwanen in Groningen is veel bekend omdat er al sedert 1979 onderzoek naar wordt uitgevoerd door de Zwanenwerkgroep van Avifauna Groningen. Zo laten wintertellingen zien dat de aantallen de afgelopen twee strenge winters met meer dan de helft zijn afgenomen. Ook uit terugmeldingen van geringde Knobbelzwanen blijkt dat in strenge winters uitputting de belangrijkste doodsoorzaak is. Het vermoeden bestaat dat deze wintersterfte een belangrijke oorzaak is dat de Groningse broedvogelpopulatie stabiel blijft (ongeveer 150 broedparen) en in sommige gebieden zelfs enige afname vertoont.