In het voorjaar zal weer een groot aantal weidevogels neerstrijken op het boerenland. Ze moeten er nestelen, broeden en hun jongen groot brengen. Het voorjaar is echter ook de tijd dal er op het land allerlei handelingen plaatsvinden als slepen, mest injecteren, maaien ploegen, inzaaien en het is ook de tijd dat het vee de weide in gaat. Onder andere door deze activiteiten kunnen nogal wat legsels verloren gaan.