Net als vorig jaar bleek de belangstelling voor de Grauwe Kiekendieven zeer groot. In een stoet van zeven auto’s vertrokken we vanuit Groningen naar Nieuwe-Statenzijl, waar nog eens vier auto’s aansloten. Ben Koks stond ons daar al op te wachten en troonde ons mee naar de Kiekkaste, het pronkstuk van de Stichting Het Groninger Landschap. In de rietvelden op de kwelder van de Dollard zong nog een enkele Rietzanger en Rietgors, terwijl verschillende Baardmannetjes zich goed lieten bekijken. Het was vervolgens dringen in de vogelkijkhut met bijna 30 mensen, maar het uitzicht over de wijdse vlakte van de Dollard was de moeite waard. Veel weidevogels waren te zien op het wad, Kieviten, Grutto’s, Tureluurs en zelfs enkele Kemphanen. Verder zat er een Zwarte Ruiter en enkele Kluten. Op de terugweg volgde het spektakel van het ringen van jonge Kiekendieven. Iemand haalde drie jongen op uit een nest in het riet, dat met veel moeite vanaf de dijk ontdekt was. De drie bleken sterk in grootte te verschillen; dit was niet alleen te wijten aan verschil in geboortedatum, maar ook het geslacht speelt daarbij een rol. Vrouwtjes kiekendieven zijn al vanaf de geboorte zwaarder dan mannetjes en als er dan ook nog te weinig voedsel door de ouders wordt aangevoerd, gebeurt het wel eens dat de jonge vrouwtjes de kleinere mannetjes opeten. Volgens Ben kunnen de kiekendieven zelfs manipuleren of ze vrouwtjes of mannetjes als jongen krijgen, zodat ze bij een slecht voedselaanbod ervoor kiezen om mannetjesjongen te krijgen, omdat die minder voer nodig hebben. De excursie werd vervolgd in de Carel Coenraadpolder, waar Ben een triest verhaal vertelde over een uitgehaald nest van de Grauwe Kiekendief en een nog triester verhaal over het verloren gaan van het open akkerbouwgebied in het Oldambt door de komst van grote varkensmesterijen en intensieve veehouderijbedrijven. De stoet auto’s reed daarna richting Woldendorp, waar een wandeling werd gemaakt in het natuurontwikkelingsgebied Termunsterzijldiep. Dit bij de meesten onbekende gebied bestaat uit jonge bosaanplant met een leuk plasje er middenin.