Door de Milieufederatie Groningen en Landschapsbeheer Groningen wordt op zaterdag 7 november een themadag georganiseerd over behoud en herstel van natuurwaarden in het Groninger landschap. De dag vindt plaats in het Postiljonhotel in Haren, en duurt van 09.30 tot 16.00 uur. Doel van deze dag is het uitwisselen van informatie en ervaringen over de aanpak en resultaten van de uiteenlopende natuurprojecten die spelen in het witte gebied. Enkele voorbeelden hiervan zijn de vrijwillige weidevogelbescherming op het boerenland, natuurproduktiebetaling in een aantal gebieden en het voorbeeldproject bedrijfsnatuurplannen. Zowel boeren als natuurbeschermers nemen initiatieven hiertoe. Door de beleidsvoerende instanties worden deze initiatieven ondersteund. Dit wordt onder andere verwoord in de nota Witte-gebieden beleid van de provincie Groningen.