In 1970 meldden kerkuildeskundigen de desastreuze achteruitgang van de Kerkuil in Nederland en luidden de noodklok!. Enkele getallen: In de jaren 50 leefden in Nederland nog enkele duizenden paren, na de strenge winter van 1963 waren er nog maar enkele honderden broedparen over. De Kerkuil is deze klap niet te boven gekomen, de stand kwam in de jaren 70 niet boven de 600 paren. De winter van 1979 veroorzaakte wederom een terugval tot onder de 100 paren. Gelukkig lopen de aantallen Kerkuilen sindsdien weer op. In de jaren tachtig schommelde het aantal broedparen van de Kerkuil in Nederland geruime tijd rond de tweehonderd. In 1988 was er ineens een grote sprong voorwaarts naar 400 broedparen. Vanaf die tijd neemt het aantal, zij het met wat schommelingen, sterk toe. De stand is in 1990 voor het eerst sinds meer dan een kwart eeuw weer boven de 1000 broedparen uitgekomen. De jaren negentig hebben toe nu toe vier topjaren gekend met meer dan duizend broedparen: 1990, 1993, 1995 en 1996.